Jdeme plavat v otevřené vodě

Před zahájením plavání je třeba zařízení nabít (Nabíjení zařízení).

  1. Na obrazovce hodin stiskněte tlačítko START.
  2. Vyberte možnost Otevř. voda.
  3. Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá satelity.
  4. Výběrem možnosti START spustíte stopky.

    Historie je zaznamenávána pouze, pokud jsou spuštěny stopky.

  5. Zahajte aktivitu.
  6. Stisknutím tlačítka LAP zaznamenejte interval (volitelné).
  7. Výběrem možnosti UP nebo DOWN zobrazíte další stránky s daty (volitelné).
  8. Po dokončení aktivity vyberte možnost STOP > Uložit.