Maximalizace výdrže baterie

Výdrž baterie lze zvýšit různými způsoby.

  • Snižte prodlevu podsvícení (Nastavení podsvícení).
  • Snižte jas podsvícení.
  • Pro aktivitu použijte režim UltraTrac GPS (UltraTrac).
  • Když nepoužíváte připojené funkce, vypněte bezdrátovou technologii Bluetooth (Online funkce).
  • Když aktivitu na delší dobu přerušíte, použijte funkci Obnovit později (Zastavení aktivity).
  • Vypněte sledování aktivity (Sledování aktivity).
  • Použijte displej hodinek Connect IQ, který se neaktualizuje každou sekundu.

    Můžete například použít displej hodinek bez vteřinové ručičky (Úprava vzhledu hodinek).

  • Omezte oznámení smartphonu, která se na zařízení zobrazují (Správa oznámení).