Úprava vzhledu hodinek

Chcete-li si aktivovat vzhled hodinek Connect IQ, nejprve musíte požadovaný vzhled stáhnout z obchodu Connect IQ (Connect IQ Funkce).

Informace na displeji a vzhled hodinek si můžete přizpůsobit podle svého nebo můžete aktivovat některý nainstalovaný vzhled hodinek Connect IQ.

 1. Podržte tlačítko UP.
 2. Vyberte možnosti Nastavení > Vzhled hodinek > Typ.
 3. Vyberte možnost:
  • Chcete-li aktivovat předem nahraný vzhled digitálních hodinek, vyberte možnost Digitální.

  • Chcete-li aktivovat předem nahraný vzhled analogových hodinek, vyberte možnost Analogové.

  • Chcete-li aktivovat nainstalovaný vzhled hodinek Connect IQ, vyberte název tohoto vzhledu.

 4. Používáte-li předem nahraný vzhled hodinek, můžete si nastavit následující možnosti:
  • Chcete-li změnit barvu pozadí, vyberte možnost Barva pozadí.

  • Chcete-li přidat nebo změnit barvu zvýraznění digitálních hodinek, vyberte možnost Zdůraznit barvu.

  • Chcete-li změnit styl číslic digitálních hodinek, vyberte možnost Rozvržení.

  • Chcete-li změnit styl ručiček analogových hodinek, vyberte možnost Posun.

  • Chcete-li změnit styl číslic analogových hodinek, vyberte možnost Pozadí.

  • Chcete-li změnit data, která se zobrazují na hodinkách, vyberte možnost Další data.

 5. Pomocí tlačítek UP a DOWN si můžete procházet možnosti vzhledu hodinek.
 6. Pomocí tlačítka START výběr uložíte.