Nastavení kompasu

Podržte tlačítko UP a vyberte možnost Nastavení > Snímače > Kompas.

Kalibrovat

Umožňuje ručně kalibrovat snímač kompasu (Kalibrace kompasu).

Displej

Slouží k nastavení písmen, stupňů nebo miliradiánů pro směr pohybu na kompasu.

Ref severu

Slouží k nastavení směru k severu pro kompas (Nastavení směru k severu).

Režim

Slouží k nastavení kompasu tak, aby používal pouze data elektronického snímače (Zapnuto), kombinaci dat systému GPS a elektronického snímače během pohybu (Automaticky), nebo pouze data systému GPS (Vypnuto).