Nastavení směru k severu

Můžete nastavit směrovou referenci používanou při výpočtu informací o směru pohybu.

 1. Podržte tlačítko UP.
 2. Vyberte možnost Nastavení > Snímače > Kompas > Ref severu.
 3. Vyberte možnost:
  • Chcete-li jako referenci směru pohybu nastavit zeměpisný sever, vyberte možnost Skutečný.

  • Chcete-li automaticky nastavit magnetickou deklinaci pro vaši polohu, vyberte možnost Magnetický.

  • Chcete-li jako referenci směru pohybu nastavit sever souřadnicové sítě (000º), vyberte možnost Souřadnicová síť.

  • Chcete-li nastavit hodnotu magnetické deklinace ručně, vyberte možnost User, zadejte magnetickou deklinaci a vyberte možnost Hotovo.