Kalibrace kompasu

OZNÁMENÍ! Kalibrace elektronického kompasu venku. Pokud chcete dosáhnout co nejpřesnějších informací o směru, nestůjte v blízkosti objektů, které ovlivňují magnetické pole, například vozidel, budov nebo nadzemního elektrického vedení.

Zařízení již bylo ve výrobě kalibrováno a ve výchozím nastavení používá automatickou kalibraci. Jestliže kompas nereaguje správně, například po přesunu na dlouhou vzdálenost nebo po extrémních změnách teploty, můžete jej kalibrovat ručně.

  1. Podržte tlačítko UP.
  2. Vyberte možnost Nastavení > Snímače > Kompas > Kalibrovat > Spustit.
  3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.