Vyrážíme na projížďku

Před zahájením jízdy je třeba zařízení nabít (Nabíjení zařízení). Abyste mohli pro zaznamenávání jízdy použít snímač ANT‍+, je potřeba nejprve snímač se zařízením spárovat (Párování snímačů ANT‍+).

 1. Spárujte snímače ANT‍+, například snímač srdečního tepu, snímač rychlosti nebo snímač kadence (volitelné).
 2. Na obrazovce hodin stiskněte tlačítko START.
 3. Vyberte možnost Kolo.
 4. Při používání volitelných snímačů ANT‍+, počkejte, až se zařízení ke snímači připojí.
 5. Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá satelity.
 6. Výběrem možnosti START spustíte stopky.

  Historie je zaznamenávána pouze, pokud jsou spuštěny stopky.

 7. Zahajte aktivitu.
 8. Výběrem možnosti UP nebo DOWN zobrazíte další stránky s daty (volitelné).
 9. Po dokončení aktivity vyberte možnost STOP > Uložit.