Zahájení aktivity Triatlon nebo Multisport

Před zahájením aktivity můžete zařízení nabít (Nabíjení zařízení). Abyste mohli použít snímač ANT‍+, je potřeba nejprve snímač se zařízením spárovat (Párování snímačů ANT‍+).

 1. Spárujte snímače ANT‍+, jako je například nožní snímač nebo snímač srdečního tepu (volitelné).
 2. Na obrazovce hodin stiskněte tlačítko START.
 3. Vyberte možnost Triatlon nebo vlastní aktivitu Multisport.
 4. Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá satelity.
 5. Výběrem možnosti START spustíte stopky.

  Historie je zaznamenávána pouze, pokud jsou spuštěny stopky.

 6. Zahajte první aktivitu.
 7. Stisknutím tlačítka LAP přejděte na další aktivitu.

  Pokud jsou přechody zapnuté, zaznamenává se čas přechodu odděleně od časů aktivit.

 8. V případě potřeby stisknutím tlačítka LAP zahajte další aktivitu.
 9. Výběrem možnosti UP nebo DOWN zobrazíte další stránky s daty (volitelné).
 10. Po dokončení aktivity vyberte možnost STOP > Uložit.