Jdeme na túru

Než vyrazíte na túru, je třeba zařízení nabít (Nabíjení zařízení).

 1. Na obrazovce hodin stiskněte tlačítko START.
 2. Vyberte možnost Turistika.
 3. Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá satelity.
 4. Výběrem možnosti START spustíte stopky.

  Historie je zaznamenávána pouze, pokud jsou spuštěny stopky.

 5. Zahajte aktivitu.

  Během túry zaznamenává zařízení prošlou trasu.

 6. Pokud si chcete odpočinout nebo pozastavit zaznamenávání trasy, stiskněte tlačítko STOP > Obnovit později.

  Zařízení uloží stav vaší túry a přejde do režimu s nízkou spotřebou energie.

 7. Stisknutím tlačítka START > Turistika > Obnovit zaznamenávání trasy obnovíte.
 8. Výběrem možnosti UP nebo DOWN zobrazíte další stránky s daty (volitelné).
 9. Po dokončení aktivity vyberte možnost STOP > Uložit.