Používání historie

Historie obsahuje předchozí aktivity, které jste v zařízení uložili.

 1. Podržte tlačítko UP.
 2. Vyberte možnost Historie > Aktivity.
 3. Vyberte aktivitu.
 4. Vyberte možnost:
  • Chcete-li zobrazit další informace o aktivitě, vyberte možnost Podrobnosti.

  • Výběrem možnosti Okruhy vyberte okruh a zobrazte další informace o jednotlivých okruzích.

  • Výběrem možnosti Intervaly vyberte interval a zobrazte další informace o jednotlivých intervalech.

  • Chcete-li zobrazit aktivitu na mapě, vyberte možnost Mapa.

  • Chcete-li se nechat navigovat po zpáteční cestě aktivity, vyberte možnost TracBack (Navigace do výchozího bodu).

  • Chcete-li odstranit vybranou aktivitu, vyberte možnost Odstranit.

  • Chcete-li se nechat navigovat po cestě, kterou jste při aktivitě urazili, vyberte možnost Start.