Navigace do výchozího bodu

Můžete navigovat zpět do výchozího bodu prošlé trasy po stejné cestě. Tato funkce je k dispozici pouze pro aktivity, které využívají GPS.

Během aktivity stiskněte tlačítko STOP > TracBack.

Na mapě se zobrazí vaše aktuální poloha glyph icon a sledovaná trasa glyph icon.