Zobrazení času v každém rozsahu srdečního tepu

Před prohlížením dat rozsahu srdečního tepu je nutné zařízení spárovat s kompatibilním snímačem srdečního tepu, dokončit aktivitu a uložit ji.

Zobrazení času v každém rozsahu srdečního tepu vám může pomoci upravit intenzitu tréninku.

  1. Podržte tlačítko UP.
  2. Vyberte možnost Historie > Aktivity.
  3. Vyberte aktivitu.
  4. Vyberte možnost Čas v zóně.