Jdeme na běžky

Před lyžováním je třeba zařízení nabít (Nabíjení zařízení).

  1. Na obrazovce hodin stiskněte tlačítko START.
  2. Vyberte možnost Běžky.
  3. Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá satelity.
  4. Výběrem možnosti START spustíte stopky.

    Historie je zaznamenávána pouze, pokud jsou spuštěny stopky.

  5. Zahajte aktivitu.
  6. Výběrem možnosti LAP spustíte zaznamenávání kol (volitelné).
  7. Výběrem možnosti UP nebo DOWN zobrazíte další stránky s daty (volitelné).
  8. Po dokončení aktivity vyberte možnost STOP > Uložit.