Hraní golfu

Než si poprvé půjdete zahrát na některé hřiště, je nutné toto hřiště stáhnout prostřednictvím aplikace Garmin Connect Mobile (Garmin Connect). Hřiště stažená z aplikace Garmin Connect Mobile se automaticky aktualizují. Před hrou je třeba zařízení nabít (Nabíjení zařízení).

  1. Na obrazovce hodin stiskněte tlačítko START.
  2. Vyberte možnost Golf.
  3. Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá satelity.
  4. Vyberte hřiště ze seznamu dostupných hřišť.
  5. Výběrem možnosti UP nebo DOWN zobrazíte další stránky s daty (volitelné).

    Zařízení se automaticky přepne, když přejdete k další jamce.

  6. Po dokončení aktivity vyberte možnost START > Ukončit kolo > Ano.