Een indoortrainer gebruiken

Voordat u een compatibele indoortrainer kunt gebruiken, moet u de trainer koppelen met uw watch met behulp van ANT‍+® technologie (De draadloze sensoren koppelen).

U kunt uw watch met een indoortrainer gebruiken om weerstand te simuleren terwijl u een koers, rit of workout volgt. GPS is automatisch uitgeschakeld, als u een indoortrainer gebruikt.

 1. Druk op de watch face op START.
 2. Selecteer Fiets binnen.
 3. Houd het MENU ingedrukt.
 4. Selecteer Smart Trainer opties.
 5. Selecteer een optie:
  • Selecteer Vrije rit om een rit te maken.

  • Selecteer Volg workout om een opgeslagen workout te volgen (Workouts).

  • Selecteer Volg koers om een opgeslagen koers te volgen (Een koers maken en volgen op uw toestel).

  • Selecteer Stel vermogen in om het gewenste doelvermogen in te stellen.

  • Selecteer Stel hellings% in om de gesimuleerde waarde in te stellen.

  • Selecteer Stel weerstand in om het weerstandsniveau van de trainer in te stellen.

 6. Druk op START om de activiteitentimer te starten.

  De trainer verhoogt of verlaagt de weerstand op basis van de hoogtegegevens van de koers of rit.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8