Een koers maken en volgen op uw toestel

 1. Druk op de watch face op START.
 2. Selecteer een activiteit.
 3. Houd MENU ingedrukt.
 4. Selecteer Navigatie > Koersen > Maak nieuw.
 5. Geef een naam op voor de koers en selecteer Vinkje.
 6. Selecteer Voeg locatie toe.
 7. Selecteer een optie.
 8. Herhaal indien nodig de stappen 6 en 7.
 9. Selecteer OK > Start koers.

  Er wordt navigatie-informatie weergegeven.

 10. Druk op START om te beginnen met navigeren.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8