Een krachttraining vastleggen

U kunt tijdens een krachttraining sets vastleggen. Een set bestaat uit meerdere herhalingen van een enkele beweging.

 1. Druk op de watch face op START.
 2. Selecteer Kracht.
 3. Selecteer een workout.
 4. Druk op DOWN om een lijst met workoutstappen weer te geven (optioneel).
  TIP: Terwijl u workoutstappen bekijkt, kunt u op START en vervolgens op DOWN drukken om een animatie van de geselecteerde oefening te bekijken, indien beschikbaar.
 5. Wanneer u de workoutstappen hebt bekeken, drukt u op START en selecteert u Start workout.
 6. Druk op START en selecteer Workout beginnen.
 7. Start uw eerste set.

  De watch telt uw herhalingen. Het aantal herhalingen wordt weergegeven als u ten minste vier sets hebt voltooid.

  TIP: De watch kan alleen herhalingen van een enkele beweging voor elke set tellen. Wanneer u andere bewegingen wilt doen, moet u eerst de set voltooien en vervolgens een nieuwe starten.
 8. Druk op LAP om de set te voltooien en naar de volgende oefening te gaan, indien beschikbaar.

  Op het horloge wordt het totale aantal herhalingen voor de set weergegeven.

 9. Druk indien nodig op UP of DOWN om het aantal herhalingen te bewerken.
  TIP: U kunt ook het voor de set gebruikte gewicht toevoegen.
 10. Druk indien nodig op LAP als u klaar bent met rusten om de volgende set te starten.
 11. Herhaal dit voor elke krachttrainingsset totdat uw activiteit is voltooid.
 12. Druk na de laatste set op START en selecteer Stop workout.
 13. Selecteer Sla op.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8