Nadogradnja karata pomoću aplikacije ActiveCaptain

Aplikaciju ActiveCaptain® možete upotrijebiti kako biste preuzeli i prenijeli najnovije nadogradnje karata za vaš uređaj. Kako biste uštedjeli prostor na mobilnom uređaju, prostor na ActiveCaptain kartici i kako biste smanjili vrijeme preuzimanja, upotrijebite aplikaciju ActiveCaptain za preuzimanje samo onih područja karte koja su vam potrebna.

Ako preuzimate cijelu kartu, aplikaciju Garmin Express™ možete upotrijebiti kako biste kartu preuzeli na memorijsku karticu (Nadogradnja karata s pomoću aplikacije Garmin Express). Aplikacija Garmin Express preuzima velike karte brže nego aplikacija ActiveCaptain.

OBAVIJEST

Aplikacija će možda morati preuzeti velike datoteke radi nadogradnji karata. Primjenjuju se uobičajena ograničenja podataka i tarife vašeg davatelja internetskih usluga. Obratite se davatelju internetskih usluga za dodatne informacije o ograničenjima podataka ili tarifama.

  1. Mobilni uređaj povežite s GPSMAP® uređajem (Početak rada s aplikacijom ActiveCaptain).
  2. Kad je nadogradnja karte dostupna i kad na mobilnom uređaju imate pristup internetu, odaberite OneChart > Moje karte.
  3. Odaberite kartu koju želite nadograditi.
  4. Odaberite područje za preuzimanje.
  5. Odaberite Preuzmi.

    Aplikacija ActiveCaptain preuzima nadogradnju na mobilni uređaj. Kad aplikaciju ponovno povežete s GPSMAP uređajem, nadogradnja se prenosi na uređaj. Nadograđene karte možete upotrebljavati kad se prijenos dovrši.

Autorska prava © Garmin. Sva prava pridržana.GUID-413FE004-9D7D-474E-8423-3B787BC4A5BF v7