Postavljanje kuta odašiljanja LiveVü i FrontVü sonde

Ova je funkcija dostupna samo s Panoptix™ sondama koje podržavaju RealVü, kao što su PS30, PS31 i PS60.

Možete promijeniti kut odašiljanja sonde kako biste sondu usmjerili prema određenom području interesa. Primjerice, sondu možete usmjeriti da slijedi mamac ili da se fokusira na drvo pored kojeg prolazite.

  1. Na prikazu LiveVü ili FrontVü sonara odaberite Izbornik > Kut prijenosa.
  2. Odaberite opciju.
Autorska prava © Garmin. Sva prava pridržana.GUID-413FE004-9D7D-474E-8423-3B787BC4A5BF v7