ActiveCaptain i Garmin Express

Aplikacije ActiveCaptain® i Garmin Express™ pomažu vam upravljati Garmin® ploterom i drugim uređajima.

ActiveCaptain

Mobilna aplikacija ActiveCaptain omogućuje jednostavno povezivanje kompatibilnog mobilnog uređaja i kompatibilnog Garmin plotera, karata i Garmin Quickdraw™ Contours zajednice (Aplikacija ActiveCaptain). Aplikacija vam omogućuje praćenje plovila sa sustavom OnDeck™. Aplikacija pruža neograničen pristup kartografiji, pruža brz i mobilan način preuzimanja novih karata s pomoću funkcije OneChart™, pruža poveznicu za primanje obavijesti na ploter i pruža pristup ActiveCaptain zajednici za povratne informacije o marinama i drugim nautičkim točkama interesa. Aplikaciju možete upotrijebiti i za planiranje putovanje i sinkroniziranje korisničkih podataka. Aplikacija provjerava ima li dostupnih nadogradnji za uređaje i obavještava vas kada je nadogradnja dostupna. Ploterom možete upravljati i s pomoću funkcije Garmin Helm™.

Garmin Express

Računalna aplikacija Garmin Express omogućuje vam preuzimanje i nadogradnju softvera i karata Garmin plotera s pomoću računala i memorijske kartice (Aplikacija Garmin Express). Aplikaciju Garmin Express trebali biste upotrijebiti za prijenos većih preuzetih datoteka i nadogradnji te za izbjegavanje mogućih naknada za podatkovni promet na nekim mobilnim uređajima.

Funkcija

Aplikacija za mobilne uređaje ActiveCaptain

Računalna aplikacija Garmin Express

Registracija novog Garmin nautičkog uređaja

Da

Da

Nadogradnja softvera Garmin plotera

Da

Da

Nadogradnja Garmin karata

Da

Da

Preuzimanje novih Garmin karata

Da

Da

Pristup Garmin Quickdraw Contours zajednici za preuzimanje i dijeljenje kontura s drugim korisnicima

Da

Ne

Praćenje plovila sa sustavom OnDeck

Da

Ne

Sinkronizacija mobilnog uređaja s Garmin ploterom

Da

Ne

Pristup ActiveCaptain zajednici za povratne informacije o marinama i nautičkim točkama interesa

Da

Ne

Primanje pametnih obavijesti na ploter

Da

Ne

Upravljanje ploterom uz Garmin Helm

Da

Ne

Autorska prava © Garmin. Sva prava pridržana.GUID-413FE004-9D7D-474E-8423-3B787BC4A5BF v7