Taster


Enheden set forfra med billedforklaringer

Element

Ikon

Beskrivelse

Billedforklaring nummer et

Symbol for tænd/sluk

LIGHT

Hold nede for at tænde for enheden.

Hold nede for at se kontrolmenuen.

Vælg for at tænde og slukke baggrundsbelysningen.

Billedforklaring nummer to

START

STOP

Vælg for at starte og stoppe timeren.

Vælg en indstilling, eller bekræft en meddelelse.

Billedforklaring nummer tre

Omgangssymbol

BACK

Vælg for at registrere en omgang eller en overgang under en aktivitet.

Vælg for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.

Billedforklaring nummer fire

DOWN

Symbol for multisport-overgang

Vælg for at rulle gennem widgets, skærmbilleder, funktioner og indstillinger.

Hold nede for manuelt at skifte sportsgren under en aktivitet.

Billedforklaring nummer fem

UP

Menusymbol

Vælg for at rulle gennem widgets, skærmbilleder, funktioner og indstillinger.

Hold nede for at få vist menuen.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0E0F9623-9BBE-4495-B00F-7BCAADFD4B48 v4