GPS-status og statusikoner

GPS-statusringen og ikonerne vises midlertidigt som overlay på hver dataskærmbillede. For udendørs aktiviteter skifter statusringen til grøn, når GPS'en er klar. Et blinkende ikon betyder, at enheden søger efter et signal. Et fast ikon betyder, at signalet blev fundet, eller at sensoren er tilsluttet.

GPS

GPS-status

Batterisymbol

Batteristatus

Synkroniseringsdata og enhedssymbol

Smartphone-forbindelsesstatus

Wi-Fi symbol

Wi‑Fi® teknologistatus

Pulssymbol

Pulsstatus

Symbol for fodsensor

Status for fodsensor

Symbol for løbesensor

Running Dynamics Pod status

Symbol for hastighedsmåler

Status for hastigheds- og kadencesensor

Cykellygtesymbol

Cykellygtestatus

Varia-radarsymbol

Cykelradarstatus

Cykeleffektsymbol

Effektmålerstatus

Symbol for temperatursensor

tempe™ sensorstatus

Symbol for Virb kamera

VIRB® kamerastatus

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0E0F9623-9BBE-4495-B00F-7BCAADFD4B48 v4