Introduktion

ADVARSEL

Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

ADVARSEL

Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0E0F9623-9BBE-4495-B00F-7BCAADFD4B48 v4