Musik

Du kan styra uppspelningen av musik på din ihopparade smartphone med Forerunner® enheten.

På en Forerunner 645 Music kan du ladda ner ljudfiler till enheten från datorn eller från en tredjepartsleverantör. På så sätt kan du lyssna även när din smartphone inte är i närheten. För att lyssna på ljudfiler som sparats på enheten måste du ansluta hörlurar med Bluetooth® teknik.

Du kan använda musikkontrollerna för att styra musikuppspelningen på din smartphone eller för lyssna på musik som lagrats på enheten.

Copyright © Garmin. Med ensamrätt.GUID-B5342B9E-4C03-4F1B-9521-73E25608AF73 v7