Ansluta Bluetooth hörlurar

Om du vill lyssna på musik som laddats ner på Forerunner® 645 Music enheten måste du ansluta hörlurar med Bluetooth® teknik.

  1. Placera hörlurarna inom 2 m (6,6 fot) från enheten.
  2. Aktivera ihopparningsläget på hörlurarna.
  3. Håll ned UP.
  4. Välj Musik > Hörlurar > Lägg till ny.
  5. Välj hörlurarna för att slutföra ihopparingsprocessen.
Copyright © Garmin. Med ensamrätt.GUID-B5342B9E-4C03-4F1B-9521-73E25608AF73 v7