Musikuppspelningskontroller

Obs!: Vissa musikuppspelningskontroller är endast tillgängliga på en Forerunner® 645 Music enhet.

Musikuppspelningskontroller och låtdata

Musikanteckningssymbol

Välj för att hantera innehåll från några tredjepartsleverantörer.

Menysymbol

Välj för att bläddra bland ljudfiler och spellistor för den valda källan.

Musikvolymsymbol

Tryck här om du vill justera volymen.

Musikuppspelningssymbol

Välj för att spela och pausa aktuell ljudfil.

Symbol för nästa spår

Välj för att hoppa till nästa ljudfil i spellistan.

Håll knappen intryckt för att snabbspola framåt genom den aktuella ljudfilen.

Symbol för föregående spår

Välj för att starta aktuell ljudfil igen.

Välj två gånger för att hoppa till föregående ljudfil i spellistan.

Håll intryckt för att snabbspola bakåt genom den aktuella ljudfilen.

Repeat-symbol

Tryck här för att ändra repetitionsläget.

Shuffle-symbol

Tryck här för att ändra slumpläget.

Copyright © Garmin. Med ensamrätt.GUID-B5342B9E-4C03-4F1B-9521-73E25608AF73 v7