Bezpečnostné a monitorovacie funkcie

UPOZORNENIE

Rozpoznanie udalosti v teréne a asistenčné služby predstavujú doplnkové funkcie a nemali by ste sa na ne spoliehať ako na primárny spôsob získania pomoci v núdzovej situácii. Aplikácia Garmin Connect™ vo vašom mene nekontaktuje núdzové služby.

Zariadenie fēnix® disponuje bezpečnostnými a monitorovacími funkciami, ktoré je potrebné nakonfigurovať prostredníctvom aplikácie Garmin Connect.
POZNÁMKA

Ak chcete používať tieto funkcie, musíte sa pripojiť k aplikácii Garmin Connect, ktorá používa technológiu Bluetooth®. Do svojho účtu Garmin Connect môžete pridať kontakty pre prípad núdze.

Ďalšie informácie o rozpoznanie udalosti v teréne a pomoci, prejdite na adresu garmin.com/safety.

Asistent

Umožňuje odoslať automatickú správu s vaším menom, prepojením LiveTrack a polohou GPS vašim núdzovým kontaktom.

Rozpoznanie udalosti v teréne

Keď zariadenie fēnix rozpozná udalosť v teréne pre chodeckú, bežeckú alebo cyklistickú aktivitu, odošle automatickú správu, prepojenie LiveTrack a polohu GPS vašim núdzovým kontaktom.

LiveTrack

Táto funkcia umožňuje priateľom a rodine sledovať vaše preteky a tréningové aktivity v reálnom čase. Osoby, ktorým chcete umožniť sledovanie, môžete pozvať pomocou e-mailu alebo sociálnych sietí, čím im povolíte zobrazenie vašich živých údajov na stránke sledovania Garmin Connect.

Live Event Sharing
V priebehu udalosti umožňuje odosielať správy priateľom a rodine, pričom poskytuje aktuálne informácie v reálnom čase.
SPRÁVA: Táto funkcia je k dispozícii iba v prípade, ak je vaše zariadenie pripojené k smartfónu Android™.
GroupTrack

Umožňuje vám sledovať svoje prepojenia pomocou aplikácie LiveTrack priamo na obrazovke a v reálnom čase.

Autorské práva © Garmin. Všetky práva vyhradené.GUID-517186D0-FA8B-4C0D-85A2-F5FF1AB61BB7 v4