Een ongevalmelding annuleren

Als het toestel een ongeval detecteert, wordt u via een bericht en een gesproken mededeling gewaarschuwd dat een melding wordt gestuurd naar uw bij ongevallen te waarschuwen contactpersoon. Zodra een ongeval wordt gedetecteerd, wordt een timer gestart die 60 seconden aftelt. Als de timer is gestopt, stuurt het toestel de melding automatisch. Als u de melding niet wilt verzenden, kunt u deze annuleren.

Selecteer Annuleer voordat de timer afloopt.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-E024D22C-EA17-40B3-A63F-E9535D86014B v6