הורדת תוכן שמע אישי

לפני שתוכל לשלוח את המוזיקה האישית שלך, עליך להתקין את היישום Garmin Express™ במחשב שלך (www.garmin.com/express).

באפשרותך לטעון קובצי שמע אישיים, כגון קובצי ‎.mp3 ו-‎.m4a בהתקן vívoactive® מהמחשב. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר www.garmin.com/musicfiles.

  1. חבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל ה-USB המצורף.
  2. במחשב פתח את היישום Garmin Express, בחר את ההתקן שלך ובחר מוזיקה.
    עצה: עבור מחשבי Windows®, ניתן לבחור עיין בתיקיות ולאתר את התיקייה עם קובצי השמע. עבור מחשבי Apple®, היישום Garmin Express משתמש בספריית iTunes®.
  3. ברשימה המוזיקה שלי או ספריית iTunes, בחר קטגוריה של קובצי שמע כגון שירים או רשימות השמעה.
  4. בחר את תיבות הסימון עבור קובצי השמע ובחר שלח להתקן.
  5. במידת הצורך, ברשימה vívoactive, בחר קטגוריה, בחר את תיבות הסימון ובחר הסר מההתקן כדי להסיר קובצי שמע.
Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-194A4E9B-9889-4074-9DA9-2ED9EC4B76FB v4