Ställa in hastighet och distans på en foot pod

Innan du kan kalibrera hastighet och distans för foot pod måste du para ihop din enhet med foot pod-sensorn (Para ihop ANT‍+ givare).

Du kan ställa in enheten så att den beräknar tempo och distans utifrån foot pod-data i stället för GPS-data.

  1. Håll ned UP.
  2. Välj Inställningar > Sensorer.
  3. Välj foot pod.
  4. Välj Fart.
  5. Välj ett alternativ:
    • Välj Inomhus när du tränar med GPS avstängd, vanligen inomhus.

    • Välj Alltid om du vill använda foot pod-data oberoende av GPS-inställning.