Visa widgetar

Enheten levereras med flera förinstallerade widgetar och fler finns tillgängliga när du para ihop enheten med en smartphone.

  1. Håll ned DOWN från valfri skärm.

    Klockan visas.

  2. Välj UP eller DOWN.

    Enheten går igenom tillgängliga widgetar.

  3. Om du spelar in en aktivitet väljer du BACK för att återgå till aktivitetsdatasidorna.
  4. Välj START om du vill visa fler alternativ och funktioner för en widget (valfritt).