Connect IQ funktioner

Du kan lägga till Connect IQ funktioner till klockan från Garmin och andra leverantörer med hjälp av Garmin Connect Mobile appen. Du kan anpassa enheten med urtavlor, datafält, widgetar och appar.

Urtavlor

Gör det möjligt att ändra klockans utseende.

Datafält

Gör att du kan hämta nya datafält som presenterar sensor-, aktivitets- och historikdata på nya sätt. Du kan lägga till Connect IQ datafält i inbyggda funktioner och sidor.

Widgetar

Ger snabb information, bland annat sensordata och aviseringar.

Appar

Lägger till interaktiva funktioner i klockan, till exempel nya utomhus- och träningsaktivitetstyper.