Vila vid simning i bassäng

Standardsidan för vila visar två vilotider. Den visar också tid och distans för det senast avslutade intervallet.

Obs!: Simdata registreras inte under vila.
  1. Under simaktiviteten väljer du LAP för att starta din vila.

    Skärmen ändras till vit text mot svart bakgrund och vilosidan visas.

  2. Under vila väljer du UP eller DOWN för att visa andra datasidor (valfritt).
  3. Välj LAP och fortsätt simma.
  4. Upprepa för fler vilointervaller.