Simning

OBS!! Enheten är avsedd för simning vid ytan. Dykning med enheten kan skada produkten och ogiltigförklara garantin.
Obs!: Enheten kan inte lagra pulsdata när du simmar.