Använda inaktivitetsvarning

Innan du kan använda inaktivitetsvarningen måste du aktivera aktivitetsspårning och inaktivitetsvarningen (Aktivera aktivitetsspårning).

Att sitta stilla under för långa perioder kan trigga skadliga metaboliska tillståndsändringar. Inaktivitetsvarningen påminner dig att om att röra på dig. Efter en timmes inaktivitet visas Rör dig! och den röda stapeln visas. Enheten piper eller vibrerar också om ljudsignaler är påslagna (Systeminställningar).

Gå en kort promenad (minst ett par minuter) för att återställa inaktivitetsvarningen.