Kalibrera den barometriska höjdmätaren

Din enhet kalibrerades på fabriken och enheten använder automatisk kalibrering vid GPS-startpunkten som standard. Du kan manuellt kalibrera höjdmätaren om du känner till korrekt höjd eller korrekt lufttryck vid havsytan.

  1. Håll ned UP.
  2. Välj Inställningar > Sensorer > Höjdmätare.
  3. Välj ett alternativ:
    • Kalibrera automatiskt från GPS-startpunkten genom att välja Autokalibrering > .

    • Välj Kalibrera om du vill ändra en känd höjd.