Höjdmätarinställningar

Håll ned UP och tryck på Inställningar > Sensorer > Höjdmätare.

Autokalibrering

Höjdmätaren kalibreras automatiskt varje gång du slår på GPS-spårning.

Kalibrera

Gör det möjlig att kalibrera höjdmätaren manuellt.