Beräkna en waypoint

Du kan skapa en ny plats genom att projicera avstånd och bäring från din aktuella plats till en ny plats.

  1. Om det behövs lägger du till appen för projicering av waypoint i listan med appar (Inställningar för aktivitetsappen).
  2. Välj START > Projicera waypoint.
  3. Välj UP eller DOWN för att ställa in riktningen.
  4. Välj START.
  5. Välj DOWN för att välja en måttenhet.
  6. Välj UP för att ange avståndet.
  7. Välj START för att spara.

Den projekterade waypointen sparas med ett standardnamn.