Simterminologi

Längd

En sträcka i simbassängen.

Intervall

En eller flera längder i följd. Efter vila startar ett nytt intervall.

Simtag

Ett simtag räknas varje gång den arm som du har enheten på slutför en hel cykel.

Swolf

Din swolf-poäng är summan av tiden för en bassänglängd plus antalet simtag för den längden. T.ex. 30 sekunder plus 15 simtag motsvarar en swolf-poäng på 45. Vid simning i öppet vatten beräknas swolf över 25 meter. Swolf är ett mått på effektiviteten i din simning och som i golf är ett lägre resultat bättre.