Kalibrera fotenheten manuellt

Innan du kan kalibrera enheten måste du para ihop den med foot pod-sensorn (Para ihop ANT‍+ givare).

Manuell kalibrering rekommenderas om du känner till kalibreringsfaktorn. Om du har kalibrerat en foot pod med en annan Garmin produkt kanske du känner till kalibreringsfaktorn.

  1. Håll ned UP.
  2. Välj Inställningar > Sensorer.
  3. Välj foot pod.
  4. Välj Kal.faktor > Ställ in värde.
  5. Justera kalibreringsfaktorn:
    • Öka kalibreringsfaktorn om sträckan är för kort.

    • Minska kalibreringsfaktorn om sträckan är för lång.