Använda automatisk sömnmätning

Innan du kan använda den automatiska sömnmätningen måste du aktivera aktivitetsspårning (Aktivera aktivitetsspårning).

  1. Bär enheten när du sover.
  2. Överför dina sömnmätningsdata till Garmin Connect webbplatsen (Använda Garmin Connect på din dator).

    Du kan visa sömnstatistik på ditt Garmin Connect konto.