Använda Garmin Connect på din dator

Om du inte har parat ihop din quatix 3 enhet med din smartphone kan du överföra alla aktivitetsdata till ditt Garmin Connect konto med hjälp av datorn.

  1. Anslut enheten till datorn med USB-kabeln.
  2. Gå in på www.garminconnect.com/start.
  3. Följ instruktionerna på skärmen.