Använda Garmin Connect Mobile

Du kan överföra alla dina aktivitetsdata till ditt Garmin Connect konto för en omfattande analys. Med ditt Garmin Connect konto kan du visa en karta över din aktivitet och dela dina aktiviteter med vänner. Du kan aktivera automatisk överföring i Garmin Connect Mobile appen.

  1. Från Garmin Connect Mobile appen väljer du > Garmin enheter.
  2. Välj din quatix 3 enhet och välj sedan Enhetsinställningar.
  3. Välj omkopplaren för att slå på automatisk överföring.