Överföra data manuellt till Garmin Connect Mobile

  1. Håll ned UP.
  2. Välj Inställningar > Bluetooth > Synka.