Anpassa urtavlan

Innan du kan aktivera en Connect IQ urtavla måste du installera en urtavla som finns i Connect IQ butiken (Connect IQ funktioner).

Du kan anpassa urtavlans information och utseende, eller aktivera en installerad Connect IQ urtavla.

 1. Håll ned UP.
 2. Välj Inställningar > Urtavla > Typ.
 3. Välj ett alternativ:
  • Om du vill aktivera den förinstallerade digitala urtavlan väljer du Digitalt.

  • Om du vill aktivera den förinstallerade analoga urtavlan väljer du Analog.

  • Om du vill aktivera en installerad Connect IQ urtavla väljer du namnet på den installerade urtavlan.

 4. Om du använder en förinstallerad urtavla väljer du ett alternativ:
  • Om du vill ändra bakgrundsfärg väljer du Bakgrundsfärg.

  • Om du vill lägga till eller ändra profilfärg på den digitala urtavlan väljer du Profilfärg.

  • Om du vill ändra stil på siffrorna på den digitala urtavlan väljer du Layout.

  • Om du vill ändra stil på visarna på den analoga urtavlan väljer du Visare.

  • Om du vill ändra stil på siffrorna på den analoga urtavlan väljer du Bakgrund.

  • Om du vill ändra data som visas på urtavlan väljer du Ytterligare data.

 5. Välj UP eller DOWN för att förhandsvisa alternativen för urtavlan.
 6. Välj START för att spara valet.