Använda historik

Historiken innehåller tidigare aktiviteter som du har sparat på enheten.

 1. Håll ned UP.
 2. Välj Historik > Aktiviteter.
 3. Välj en aktivitet.
 4. Välj ett alternativ:
  • Om du vill visa ytterligare information om aktiviteten väljer du Information.

  • Om du vill välja ett varv och visa ytterligare information om varje varv väljer du Varv.

  • Om du vill välja ett intervall och visa ytterligare information om varje intervall väljer du Intervaller.

  • Om du vill visa aktiviteten på kartan väljer du Karta.

  • Om du vill navigera den väg du färdats för aktiviteten baklänges väljer du TracBack (Navigera till startpunkten).

  • Om du vill ta bort den valda aktiviteten väljer du Ta bort.

  • Om du vill navigera den väg du färdats för aktiviteten väljer du Kör.