Navigera till startpunkten

Du kan navigera tillbaka till startpunkten för ditt spår eller din aktivitet längs den väg du färdats. Den här funktionen är bara tillgänglig för aktiviteter som använder GPS.

Under en aktivitet väljer du STOP > TracBack.

Din aktuella plats glyph icon och spåret du ska följa glyph icon syns på kartan.