Höjdmätare och barometer

Enheten innehåller en intern höjdmätare och barometer. Enheten samlar in höjd- och tryckdata kontinuerligt, även i standbyläge. Höjdmätaren visar din ungefärliga höjd baserat på tryckförändringar. Barometern visar omgivningens tryckdata baserat på den konstanta höjd där höjdmätaren kalibrerades senast (Höjdmätarinställningar). Om du vill öppna höjdmätar- eller barometerinställningar snabbt väljer du START via höjdmätar- eller barometerwidgeten.