Nastavitev opozoril

 1. Držite UP.
 2. Izberite Nastavitve > Programi.
 3. Izberite dejavnost.
  OPOMBA: Ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.
 4. Izberite Alarmi.
 5. Izberite možnost:
  • Če želite dejavnosti dodati novo opozorilo, izberite Dodaj novo.

  • Če želite urediti obstoječe opozorilo, izberite ime opozorila.

 6. Če je treba, izberite vrsto opozorila.
 7. Izberite območje ter za opozorilo vnesite najnižjo in najvišjo vrednost ali vrednost po meri.
 8. Če je treba, vklopite opozorilo.

Pri opozorilih o dogodkih in ponavljajočih se opozorilih se sporočilo prikaže vsakič, ko dosežete vrednost o opozorilu. Pri opozorilih o območjih se sporočilo prikaže vsakič, ko presežete ali padete pod naveden obseg (najnižjo in najvišjo vrednost).