Nastavitev cilja vadbe

Funkcija cilja vadbe deluje skupaj s funkcijo Virtual Partner. Tako lahko imate za cilj vadbe določeno razdaljo, razdaljo in čas, razdaljo in tempo ali razdaljo in hitrost. Med vadbeno dejavnostjo vam naprava v realnem času sporoča, kako blizu cilja vadbe ste.

 1. Držite UP.
 2. Izberite Trening > Nastavi cilj.
 3. Izberite dejavnost.
 4. Izberite možnost:
  • Izberite Samo razdalja, če želite izbrati prednastavljeno razdaljo ali vnesti poljubno razdaljo.

  • Izberite Razdalja in čas, če želite izbrati ciljno razdaljo in čas.

  • Izberite Razdalja in tempo ali Razdalja in hitrost, če želite izbrati ciljno razdaljo in tempo ali hitrost.

  Prikaže se zaslon s ciljem vadbe, na katerem je prikazan predvideni končni čas. Predvideni končni čas se izračuna glede na trenutno uspešnost in preostali čas.

 5. Izberite START, da zaženete časovnik.
 6. Ko z dejavnostjo zaključite, izberite STOP > Shrani.